Uzivatelska prirucka k pokladnici

Za všetko, čo podnikateľ, skôr či neskôr príde okamih, keď sa bude musieť vybaviť daňovým vreckom pre súkromné ​​meno. Momentálne však existuje problém alebo je okamžite pripravený na použitie?Nie, nemusíte ho najprv inštalovať. Inštalácia pokladnice nie je taká dôležitá, pamätám si, že po prečítaní tohto kontextu ju môže zvládnuť každý sám.

Kde presne musíte začať?Prvou etapou je bezpochyby nákup tepelnej pokladne posnet. Bolo by presné, že by sme to urobili takmer o 3-5 týždňov skôr, čo nám umožní učiť sa rovnakým spôsobom s týmto zariadením a jeho údajmi. Čas, ktorý venujeme tréningu s čiastkou v nefiškálnom poradí, nám pomôže oveľa neskôr a ušetrí veľa nervov, nehovoriac o nervoch našich používateľov.Ak ste sa už naučili so známou pokladnicou, mali by ste to oznámiť príslušnému daňovému úradu deň pred plánovaným zdanením hotovosti.Oznámenie je samozrejme dôležité písať rukou.Po vytvorení takéhoto výkazu by sa mal iniciovať fiškálny modul. Preto je pravdepodobne dôležité urobiť skôr, s posledným zamestnaním však nemôžeme neskoro.Túto pomoc poskytuje autorizovaná služba registračnej pokladnice. Počas servisu servisný technik vyplní servisnú knižku, okrem množstva je zapečatené aj olovené pečať s číslom servisného technika.Po spustení fiškálneho modulu najneskôr do 7 dní je potrebné vyplniť ďalší dokument a predložiť ho jednotlivému daňovému úradu. Toto je dokument „Oznámenie daňového poplatníka o inštalácii pokladnice“. Takýto materiál poskytuje servisný technik počas fiškálneho obdobia bezplatne. Na papieri uvádzame všetky údaje so známym menom, tiež o registračnej pokladnici - jej sériové číslo, jedinečné, uvádzame miesto inštalácie a dátum fiškálneho a účelu.Je vhodné mať povinnosť predložiť takýto dokument na daňovníkovi. Odporúčame tiež uložiť si kópiu dokumentu.Po „fiškalizácii“ pokladnice vydá daňový úrad tretie číslo - registračné číslo. Číslo použité na trvalé množstvo, napríklad pomocou vodotesného značkovača. Okrem toho sa zapisuje do servisnej knižky v normálnom poli, ktoré sa vždy generuje pri predkladaní dokladov o daňovej povinnosti v daňovom titule, niekedy je možné ich získať aj listom.Vaša kniha doplnená webovou stránkou je nesmierne dôležitá. Každý daňovník je povinný ho nosiť na pozadí používania pokladnice.