Uzemnenie kablovych tras

Elektrostatické uzemnenie je mimoriadne dôležitým bodom v priemysle a pre prepravu horľavých alkoholov a rôznych látok, ako sú kvapaliny alebo prášky. Ak je v blízkosti horľavých materiálov namontovaný elektrostatický náboj, vzniká nebezpečenstvo.

Každoročne sa v Európe v dôsledku týchto opatrení stane viac ako 400 nehôd. Zapálenie, požiare a dokonca aj výbuchy sú úplne reálne nebezpečenstvo, osoba je nejaký zdravý človek a investor v časti.

Tu, s príplatkom, dostaneme mechanizmy a elektrostatické uzemňovacie systémy. V skutočnosti je možné spojiť ohrozené prvky s nízkoodporovým drôtom s bodom uzemnenia pomocou vhodnej svorky. Na trhu je obrovská časť ich postáv - zaškrtnutých, skrutkovaných, umiestnených v jednom kontajnerovom puzdre. Vyvinutejšie systémy tiež umožňujú sledovať uzemnenie v reálnom poradí. V kombinácii s rôznymi zariadeniami neumožňujú dávkovanie materiálu alebo prácu na ňom v prípade problémov so zemnením. Niektoré metódy fyzicky blokujú takúto možnosť uzavretím ventilu alebo prítoku, čo je výhodné v prípade zlyhania spolupracujúcich zariadení alebo pokusov o obchádzanie bezpečnostných opatrení. Tento typ riešenia sa často spája so železničnými a cestnými cisternovými vozidlami.

Bežným problémom pri použití svoriek na zariadeniach pracujúcich s lakami, farbami, rozpúšťadlami alebo živicami je proces prekrývania povrchu, ktorý je zlý pre akékoľvek obmedzenie. To by potom spôsobilo elektrostatické uzemnenie izolačnej vrstvy, čiastočne alebo úplne neguje jej účinnosť. Hovorí teda nielen o zariadeniach, ale aj o kontajneroch a cisternách určených na skladovanie uvedených materiálov.