Uctovna zavierka ako zdroj informacii

Železnice v uznesení o DPH platné od 1. januára 2015 urobili z registračných pokladníc základný prvok, ktorý slúžil ako platforma na vyrovnanie účtov. Túto sumu však nemusí mať každý podnikateľ.

Výnimky z povinnosti mať hotovosťRegistračné pokladnice nie sú užitočné pre osoby, ktorých ročný obrat nepresahuje 20 000 PLN, zatiaľ čo povinnosť mať registračnú pokladňu sa vzťahuje iba na spoločnosti, ktoré uvádzajú predaj do situácie jednotlivcov a poľnohospodárov. Spoločnosti, ktoré vytvoria účel zúčtovania účtov pomocou pokladnice, musia zároveň zaznamenať každú transakciu, ktorú získali po zakúpení pokladnice. A spoločnosti, ktoré v priebehu roka prekročili tržby vo výške 20 000 PLN, by mali začať zaznamenávať zisky pomocou pokladnice po 2 mesiacoch odo dňa, keď prekročili uvedený limit. Spoločnosti, ktoré prevádzkujú vzdelávacie, finančné, poisťovacie a telekomunikačné služby, tiež nemusia mať registračnú pokladňu.Zľava na nákup hotovostiNákup hotovosti predstavuje náklady vo výške niekoľkých stoviek zlotých, avšak podnikateľ, ktorý si kúpi registračnú pokladňu, môže mať prevádzku až do 90% hodnoty nákupu, pričom hodnota odpočtu nepresahuje 700 PLN. Za účelom získania takéhoto odpočtu musí podnikateľ, ktorý si kúpil registračnú pokladňu, pred jej získaním vrátiť najbližšiemu daňovému úradu písomné vyhlásenie o používaní registračnej pokladnice so špecifikovanou špecifikáciou miesta používania registračnej pokladnice s dokladom o kúpe pokladnice a osvedčením o fungovaní požiadaviek na záznamové zariadenie spolu so zákonom o DPH. Úľava poskytnutá na kúpu pokladnice je však potrebné stratiť, ak pokladničná služba nie je obsluhovaná. Spolu so zákonom by sa zariadenia na zaznamenávanie predaja mali opravovať najmenej raz za 25 mesiacov v osobitných službách.Vedenie registračnej pokladnice súvisí aj s povinnosťou uchovávať kópie vydaných potvrdení (po dobu 2 rokov, ako aj denné, týždenné a mesačné správy (po dobu 5 rokov od konca účtovného roka, v ktorom boli rozdelené. Účelom pokladníka je, samozrejme, vydávanie originálnych potvrdení zákazníkom.