Pokladnica aclas cobra

Každý podnikateľ s úzkou fiškálnou registračnou pokladnicou každý deň zápasí s rôznymi problémami, ktoré môžu zariadenia tiež generovať. Pokladne, rovnako ako všetky elektronické zariadenia, nie sú vybavené funkciami a niekedy kazia. Nie každý vlastník firmy vie, že v každom okamihu, keď sa záznam prehráva pomocou pokladnice, mal by to byť druhý taký prístroj - samozrejme v prípade závažného zlyhania.

Neexistencia záložnej pokladnice pri ďalšom predaji tovaru alebo pomoci môže viesť k sankciám uloženým daňovým úradom, pretože zabráni tomu, aby sa záznamy o predaji prerušili v čase, keď dôjde k poruche hlavného zariadenia. Dokumenty uložené v súlade s registračnou pokladňou by mali obsahovať servisnú brožúru registračnej pokladnice. Text nezahŕňa iba opravy zariadenia, ale aj informácie o zdaňovaní pokladníc alebo o zmenách v jeho myšlienkach. V oblasti služieb by chceli byť zapísané jedinečným číslom, ktoré daňovému úradu pridelila pokladňa, názov podniku a adresa prevádzok, v ktorých sa pokladnica spracúva. Všetky tieto poznámky sú potrebné v prípade inšpekcií zo strany daňového úradu. Akékoľvek zmeny v myšlienke registračnej pokladnice pri jej oprave sa riadia vykonaním odbornej služby, s ktorou by mal byť podpísaný zmluvou každý podnikateľ, ktorý používa registračné pokladnice. Čo veľa - mali by ste informovať daňový úrad o každej zmene v službe pokladníka. Predaj za fiškálne sumy by sa mal uskutočňovať nepretržite a ak chcete naplniť pamäť pokladnice, musíte si vymeniť svoj názor za moderný a zároveň si prečítať pamäť. Čítanie pamäte pokladnice určite existuje - rovnako ako jej zmena, vykonaná iba a len oprávnenou osobou. Okrem toho sa to musí uskutočniť za prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Z čítania daňovej pokladnice sa vyhotoví vhodný protokol, z ktorého jedna kópia sa dostane k daňovému úradu a druhá k podnikateľovi. Vyžaduje sa, aby sa tento protokol uchovával spolu s ďalšími dokumentmi súvisiacimi s registračnou pokladnicou - jeho neprítomnosť môže viesť k uloženiu sankcie úradom.