Mlyncek na maso s motorom

Doplnkové vybavenie je nápomocné vo všetkých stravovacích zariadeniach. Efektívne a profesionálne zariadenie musí byť rovnaké. Mal by spĺňať všetky potrebné požiadavky týkajúce sa uvoľnenia do styku s potravinami, aby potraviny spracované pre ich služby boli pre spotrebiteľov správne a príjemné. Takéto zariadenie by malo mať osvedčené certifikáty potvrdzujúce prijatie na kontakt s potravinami.

Nápoje z najvýznamnejších zariadení v podnikoch gastronómie sú doplnkom na výrobu mäsa. Príkladom môže byť kompetentný a účinný mlynček na mäso, t.j. vlk na brúsenie mäsa. Pomôcky tohto tvaru sú široko používané v mäsových obchodoch, ale aj v stravovacích priestoroch, ako sú reštaurácie.

"Vlci" niesť telo sú zvyčajne vyrobené z krásnej hodnoty sme boli nerezové. Vďaka tomu je oceľ odolná voči korózii a do potravín sa nedostávajú rôzne zlúčeniny. Vlk produkujúci mäso musí poskytovať a mať dobrý výkon, aby mohol počas určitého obdobia zvládnuť určité množstvo mäsa. Zvyčajne sa nazýva v kg / hod. Vysoká efektivita je dôležitejšia, samotní zákazníci obsluhujú obchod alebo reštauráciu. Význam tu má tiež veľa jedál a ich tvarov, najmä veľkosť sita a karosérie. Konštrukcia by mala poskytnúť dobrú stabilitu zariadenia. V mnohých priestoroch spojených s gastronómiou je veľké miesto, ktoré si pamätáme nad štandardným napájaním zo zásuvky 230 V.

Problém ľahkého prístupu do vnútra stroja v podobe jeho efektívneho čistenia je veľmi reálny. Významný je prirodzenejší a pohodlnejší servis. Ak bude telesná brúska vytvárať modulárnu konštrukciu a bude ľahké pristupovať k ďalšiemu príslušenstvu (napr. Iné typy sít, bude jednoduchšie prispôsobiť stroj pre individuálne potreby. Stojí za to klásť na skúsených výrobcov, pretože by to nemal byť problém s prístupom k doplnkovému príslušenstvu, ale aj k špeciálnej údržbe a opravám.