Mikroskop veka

ProvitalanProvitalan - Užívajte si život ako nikdy predtým. Získajte silu každý deň pomocou vzorca Provitalan!

Pre tých, ktorí sa neprekrývajú s daňovým úradom prostredníctvom registračnej pokladnice, kniha služieb nerozpozná hlbší význam. Tí, ktorí sa rozhodnú stať sa vatowom alebo predávať výrobky a ponúkať služby, a nakoniec ich aj zaznamenajú prostredníctvom pokladnice ako ne DPH, napokon uložia takúto knihu na označené miesto. Musíte sa postarať o to, aby strata knihy služieb v pokladni mohla mať pre investora zlé následky. Najmä a budú to chcieť umiestniť, keď sa podnikateľ pokúsi skryť takúto formu pred servisnou spoločnosťou aj daňovým úradom.

Servisná knižka je povinná, pretože zaznamenáva všetky typy inšpekcií a opráv. Zástupca daňového úradu môže rozhodnúť, či podnikateľ vedie záznamy správne, alebo nie, a to na základe zápisov zo služby, ktorá sa v nej poskytuje. Ak ide o stratenú alebo poškodenú servisnú knižku, neváhajte o tejto nehode informovať úrad. Nie je len hrdé na to, že ste nahlásili skutočnosť, že brožúra bola stratená, ale aj na to, ako bola naposledy dosiahnutá. A to nekončí povinnosťami, ktoré by mal mať podnikateľ v takej veci.

Dôležitým plusom je skutočnosť, že ihneď po nahlásení straty v kancelárii zavolajte spoločnosť vydávajúcu registráciu nový filter, ktorý vykonáva službu a kontrolu pokladnice. Jej muž nám dá duplikát. Je potrebné poznamenať, že takáto spoločnosť je povinná vydať záložnú kópiu brožúry. Ak však v priebehu rokov používate služby iných servisných spoločností, musíte si byť vedomí skutočnosti, že duplikát brožúry môže obsahovať nedostatky. Preto ukladajte tento register tak, aby vždy zostal na bezpečnom mieste, odkiaľ nezáleží na jeho získaní, alebo sám, kde k nemu nemá prístup každý.

V prípade, ak zástupca daňového úradu zistí, že v duplikáte sú nejaké nezrovnalosti, vedie to napríklad k potrebe vrátiť zľavu poskytnutú na nákup pokladnice. Okrem toho, ak sa podnikateľ rozhodol počítať s titulom platiteľa DPH, po takejto nehode sa môže stať, že bude požadovať ponechanie takéhoto spôsobu vedenia záznamov.