Danovy urad

Povinnosťou daňovníka je naplánovať takzvanú komoditnú základňu na fiškálnu sumu. Je dôležité, aby ste si ho pripravili sami alebo využili príplatok za služby. Pokladnica obchodov by mala mať naprogramovanú komoditnú databázu, ktorá okrem iného vyberá spoločnosti konkrétnych produktov a pomoc, ktorú podnikateľ predáva. Takto sú aj ocenené spoločnosti vytlačené na origináli, ako aj na kópii daňového dokladu.

AdamourAdamour - Snívate o tvrdej erekcii a búrlivom sexuálnom živote? Skúste to!

Ustanovenia zákona však v prejednávanej veci nie sú dostatočne presné, aby neboli pre užívateľov registračných pokladníc problematické. Mnohí z nich nechcú veľmi rozsiahlu základňu tovarov, ale zároveň by sa radšej vyhli problémom s daňovým úradom. Daňový úrad môže preukázať chyby v programovaní pokladnice, keď názvy predávaných produktov alebo služieb nebudú dostatočne špecifikované.

Pri zavádzaní spoločnosti do databázy komodít je potrebné mať na pamäti hardvérové ​​možnosti fiškálnej pokladnice. Jednotlivé modely registračných pokladníc majú iný počet znakov, ktoré možno čítať. Minister financií prezentuje posledný tak, aby mohol byť použitý akýkoľvek produkt alebo popis služby. Príliš všeobecné slová nespĺňajú zákonné požiadavky na úrovni pokladnice.

Problematika kapacity tovarovej základne a služieb registračnej pokladnice je obzvlášť dôležitá pre tých podnikateľov, ktorí poskytujú rôzne tovary alebo poskytujú rôzne služby. Ďaleko vzdialenejšie články a služby, čím viac práce plánujete na trhovej základni, tým väčšia je požadovaná kapacita základne registračnej pokladnice. A keď vieme, vyhláškou zo 14. marca 2013, v situácii registračných pokladníc, špecifikuje, že "potvrdenie by malo okrem iného obsahovať názov tovaru alebo služieb umožňujúcich ich jednoduchú identifikáciu". Má eliminačnú situáciu, keď daňoví poplatníci budú používať názvy konkrétnych skupín výrobkov / služieb a nie názvy jednotlivých produktov / služieb.

Aby sme to zhrnuli, pri vytváraní fiškálnej hotovostnej bázy sa musíte zoznámiť s niekoľkými farbami v posledných prípadoch a predovšetkým s právnymi požiadavkami. Ich notoricky neúspešná kontrola daňového úradu bola určite spojená s ťažkými dôsledkami, ktorým by sa každý podnikateľ chcel vyhnúť. Mierne menej reštriktívne sú predpisy pre malé podniky, napr. K miestnym obchodom, ktoré nemusia veľmi špecifikovať názvy ponúkaných produktov, model nechce používať názov celozrnný valec alebo buchta s makom, len rolka, buchta, áno s príslušným logom sadzby pre daný výrobok.