Danova registracia

Povinnosťou daňovníka je naplánovať tzv. Komoditný základ na daňovej sume. Je dôležité to urobiť sami alebo prevzatím služby z dotácií. Pokladnica obchodu by mala byť naprogramovaná komoditná základňa, ktorá okrem iného vyberá názvy konkrétnych tovarov a tiež pomoc, ktorú podnikateľ používa pri predaji. Mená, ktoré sú takto vytlačené, sa vytlačia aj na origináli, ako aj na kópii dokladu.

Zákon bohužiaľ nie je v súčasnosti dostatočne definovaný, aby nespôsoboval problémy používateľom registračných pokladníc. Mnohé z nich nechcú veľmi rozsiahlu databázu tovaru a zároveň by radšej predišli problémom s daňovým úradom. Daňový úrad môže preukázať chyby v programovaní pokladnice, ak spoločnosti, ktoré predávajú tovar alebo poskytujú služby, nie sú správne špecifikované.

Pri zadávaní mien do komoditnej základne by sa mal sťažovať na hardvérové ​​možnosti svojej pokladnice. Jednotlivé modely registračných pokladníc majú odlišný počet znakov, ktoré je možné prečítať. Minister financií sa domnieva, že celý opis použitého produktu alebo služby by umožnil jeho identifikáciu. Príliš všeobecné slová nespĺňajú zákonné požiadavky na to, aby boli komoditnou základňou pokladnice.

Problematika základnej kapacity článkov a služieb registračnej pokladnice sú osobitne zaujímavé pre podnikateľov, ktorí poskytujú veľa rôznych tovarov alebo poskytujú diferencované služby. Čím lepšie sú články a pomoc, tým viac práce je na programe na trhu, tým silnejšia je požadovaná kapacita bytovej základne registračnej pokladnice. A keď vieme, vyhláška zo 14. marca 2013 v prípade registračných pokladníc uvádza, že „daňový doklad by mal okrem iného obsahovať názov produktu alebo služby, ktoré slúžia na ich konkrétnu identifikáciu“. To isté platí pre odstránenie situácií, v ktorých daňovníci budú používať názvy konkrétnych skupín výrobkov / služieb, a nie názvy jednotlivých výrobkov / služieb.

Aby sme to zhrnuli, pri vytváraní komoditnej základne pre pokladňu sa musíte v tomto prípade oboznámiť s niekoľkými nuansami a predovšetkým so zákonnými požiadavkami. Známe ich nedodržiavanie, kontrola zo strany daňového úradu, boli určite vyvolané zložitými dôsledkami, ktorým by sa každý podnikateľ chcel vyhnúť. O niečo menej reštriktívne sú nariadenia pre malé podniky, napríklad pre miestne obchody, ktoré nemusia špecifikovať názvy ponúkaných produktov príliš, na modeli sa nevyžaduje žiadna celozrnná buchta alebo buchta s makom a postačuje buchta, buchta so správnym množstvom. daň za konkrétny výrobok.