Cena pokladnice

Spartanol

Hneď na začiatku by sme si mali jasne uvedomiť, že nedodržanie termínu povinného preverenia našej pokladnice má absolútne za následok nepríjemnú potrebu tzv. Vrátenia zľavy z miery jej (hotovostného nákupu. Je potrebné uviesť, že títo daňovníci sú vystavení takýmto sankciám, ktoré v priebehu troch rokov od inaugurácie záznamov nezaviedli pokladňu na povinné technické preskúmanie v záväznom a spoločnom stanovenom termíne. Povedzme tiež, že takúto kontrolu vykonáva príslušná služba.

Predovšetkým by sa malo každé dva roky vykonať povinná kontrola registračnej pokladnice. Musíte sa tiež postarať o to, čo tieto dva roky, samozrejme, znamenajú v práci. Pretože s presným výpočtom musíte pripustiť počiatočný okamih, je to deň, v ktorý sa uskutočnila fiškalizácia pokladnice alebo deň poslednej technickej kontroly.

Daňovníci tak môžu (a mali by pri nákupe registračných pokladníc zohľadniť (v systéme nevyhnutnosti kontroly dvojročné obdobie od okamihu zdaňovania zariadenia. Túto daňovú službu samozrejme poskytuje servisný technik špecializujúci sa na tento trend. So zmenou je samotný fiškálny proces založený na určitom spustení fiškálneho modulu pokladnice.

Pred nákupom registračnej pokladnice alebo v jej blízkom centre je potrebné poznať autorizovanú službu, ktorú môžeme urobiť zadaním príslušného hesla do vyhľadávacieho nástroja & nbsp; „služba registračných pokladníc“.

Vo viacerých prípadoch sa vytvára povinná kontrola pokladnice. Servisný technik vykonáva predovšetkým audit týkajúci sa stavu pečatí pokladnice. Žiada ich súhlas s zápismi v servisnej knihe. Profesionál tiež kontroluje všeobecný stav pokladne. Hodnotí základnú dosku, fiškálnu pamäť a fiškálny modul. Zároveň testuje správnu funkciu displeja pre človeka. Okrem toho overuje pokladničný program a verziu tohto programu v spolupráci so záznamami - opäť - v položke pokladnice. Nakoniec servisný technik zapíše oficiálny výsledok preskúmania do servisnej knižky s prípadnými požiadavkami a pripomienkami.Cena za preskúmanie je od sto do dvesto zlotých - za jednu pokladňu.

Ak by sme definovali tento hlavný technický prehľad, mohlo by to byť trochu zavádzajúce. Prečo? Je to tak preto, lebo počas auditu sa kontrolujú iba tie strany zariadenia, ktoré nie sú priamo zodpovedné za nič nové, napríklad za zaznamenávanie obratu. Existuje preto smer na preskúmanie.

Povinná revízia pokladnice je potom niečo, čo sa oplatí pozorne sledovať a ktorému treba venovať osobitnú pozornosť.